Facebook

;

Teesteder

18-hullers banen kan spilles fra 4 forskellige teesteder. De enkelte hullers længde og banens opsætning tager hensyn til forskellige spilleniveauer, så det anbefales at følge skemaet nedenfor for den bedste oplevelse.

Teested    Længde      Herre       Dame 
 48    4.765 m    hcp >36   hcp >24
 51    5.131 m    hcp <36    hcp <24
 57    5.668 m    hcp <24    hcp <12
 60    5.980 m    hcp <12    hcp <8

Anbefalingerne er udgangspunkt for udskrivning af dit scorekort, men du kan frit ændre valget. En gruppe bør spille fra teestedet, som anbefales til det højeste handicap, eller teestederne, som anbefales til hver spiller.

Husregler

Vi beder caféens gæster om at respektere følgende færdselsregler i caféen:

 • Medbragte mad- og drikkevarer må ikke nydes i caféen og på terrasserne indenfor caféens åbningstider.
 • Ingen adgang i klubhus og café med snavset fodtøj. Benyt gerne omklædningsrummet til at skifte sko.
 • Ved private arrangementer i huset kan adgang til caféen være flyttet til indgangen ved putting green

Medlemskab

Seniormedlem 5.400 kr.
- fuldtidsmedlemskab med DGU-kort
- fri adgang til 18-hullers banen
- fri adgang til pay & play-banen
- gratis brug af træningsbolde
- ½ greenfee for én gæst i egen bold
- gratis greenfee for pay & play-gæster
- 50% rabat på leje af golfbiler
- adgang til fritspils- og rabataftaler.
Fleksmedlem 1.600 kr.
- medlemskab med DGU-kort mrk. F
- 2 gratis runder på 18-hullers banen
- 50 kr. rabat på 18-hullers greenfee
- gratis brug af træningsbolde
Yngling 2.400 kr.
- medlemskab med DGU-kort indtil 25 år
- gælder også studerende indtil 30 år 
 
Junior 1.000 kr.
- medlemskab med DGU-kort indtil 18 år
Mikro 400 kr.
- medlem uden DGU-kort indtil 8 år
Langdistance 2.000 kr.
- Fuldtidsmedlem fra anden dansk klub
- bopæl nærmest hjemmeklubben 
 
Prøvemedlem 500 kr.
- praktisk og teoretisk golfuddannelse
- fleksibelt forløb tilpasset behov og tid
- gratis lån af golfudstyr i prøveperioden
- fri adgang til pay & play-banen
- gratis brug af træningsbolde
- afsluttende prøve til golfkørekortet
- begrænset adgang til 18-hullers banen
Pay & Play 600 kr.
- medlemskab uden DGU-kort
- fri adgang til pay & play-banen
- fri træningsbolde fra boldautomat 
 
Introduktion 0 kr.
- samme indhold som pay & play
- gælder kun første år i klubben
Passiv 300 kr.
- kun tidligere seniormedlemmer
- medlemskab uden DGU-kort
- fri adgang til pay & play-banen
- gratis brug af træningsbolde

Kontingent opkræves for seniorer og ynglinge halvårligt pr. 1. januar og 1. juli, og for øvrige medlemskategorier årlige pr. 1. januar. 2017 vil være overgangsår, da opkrævninger indtil 2016 er foretaget 1. april og 1. oktober.

Medlemskab er gældende for ét år ad gangen. Udmeldelse af klubben samt ændring fra Senior til anden medlemskategori skal ske skriftligt inden 1. oktober og har virkning fra årsskiftet.

Midlertidige lokale regler

Lejeforbedring:
På fairway og tættere klippede arealer through the green må bolden løftes, renses og genplaceres indenfor et scorekorts bredde, dog ikke nærmere flaget. Regel 20-4 gælder.
Skader fra fugle:
Områder med skader fra fugle, som leder efter larver, betragtes som unormale overfladeforhold. Spilleren må through the green droppe bolden indenfor én køllelængde af det nærmeste punkt for lempelse, dog ikke nærmere flaget. Regel 25-1 gælder.

Banekontrol

Klubbens baneservice er bemyndiget til at kontrollere, at medlemmer og gæster færdes lovligt på banen.
 1. Gæster skal bestille tid i Golfbox og godkende tiden senest 5 minutter før start.
 2. Greenfee betales inden golfrunden. Kvittering for betalt greenfee bæres synligt.
 3. Medlemmer skal bære klubbens emblem med gyldigt årsmærke synligt.
 4. Gæster med fritspilsaftale skal bære gyldigt Firkløver-emblem synligt. 
 5. DGU kort og personlig ID skal kunne fremvises for banekontrollen.

Bestyrelsen

Banemarkeringer

Hvide markeringer: Out of Bounds
Gule markeringer: Vandhazard
Røde markeringer: Parallel vandhazard
Blå markeringer: Areal under reparation
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud.

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

Afstandsmarkeringer
Hvid plade: 200 m til midt green
Gul plade: 150 m til midt green
Rød plade: 100 m til midt green
Blå plade: 50 m til midt green
Gul/sort pæl: 150 m til midt green

Flagplaceringer
Blåt flag: forreste del af green
Rødt flag: midterste del af green
Gult flag: bageste del af green

Hullængder
Hullernes længde er opmålt fra teestedskiltet.

Lokale regler

 1. Gule, røde, blå og sorte pæle, samt gule/sorte pæle i fairwaykanten og plader i fairways er ikke-flytbare forhindringer. Regel 24-2 gælder.
 2. Nyplantede træer markeret med blå pæle eller blå bånd skal beskyttes. Hvis et sådant træ inkl. evt. støttepæle er til gene for en spillers stance eller tilsigtede sving, skal der tages lempelse efter Regel 24-2 om "ikke-flytbare forhindringer".
 3. Ved spil af 12. hul er 11. hul "out of bounds", markeret med hvide pæle. Ved spil af andre huller er disse pæle "ikke-flytbare forhindringer". Regel 24-2 gælder.
 4. Sten i bunkers er "flytbare forhindringer". Regel 24-1 gælder.


  Straf for overtrædelse af ovenstående regler: Hulspil: tab af hul / Slagspil: 2 straffeslag

 5. For alt spil på banen må en spiller skaffe sig oplysning om afstande ved brug af afstandsmåler. Hvis en spiller under en fastsat runde bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil, fx højdeforskel og vindhastighed, er dette et brud på Regel 14-3.
 6. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
  Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
  Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
  Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
  Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkerings-mærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.
Godkendt af DGU april 2016

Nyhedsarkiv

Powered by mod LCA

Banen er åben (vintergreens)

Der lukket for biler og ande køretøjer (trolley tilladt).

På grund af frost er sommergreens lukket  så der skal spilles til vintergreens på alle huller.

Vinterregler med lejeforbedring gælder.

Fra 1/11 ingen handicapregulering.
Se alle midlertidige lokale regler her.

Aktivitetskalender

tir d. 23 jan 19:00 -
Vinsmagning v/Diagonalen Vin & Blomster
tor d. 08 feb 07:30 - 09:30
VB Netværksmøde
søn d. 11 feb 09:00 -
Privat selskab i Cafeen
søn d. 18 feb 12:00 -
Privat selskab i Cafeen
tor d. 08 mar 07:30 - 09:30
VB Netværksmøde