Restriktioner gældende fra 22. marts 2021

Fra mandag den 22. marts hæves forsamlingsloftet til 50 personer for udendørsidræt dvs. også for golfsporten.

Dansk Golf Union har derfor opdateret sine anbefalinger til de danske golfklubber. Disse kan læses her.

Kort fortalt betyder hævningen af forsamlingsloftet, at det i højere grad bliver muligt at gennemføre fællestræninger og turneringer i golfklubben. Alt under hensynstagen til, at der på intet tidspunkt forsamles mere end 50 personer på et afgrænset område.

Vores cafe skal fortsat være lukket. Fra 1. marts til 1. april er Proshoppen åben efter aftale - kontakt Karsten Kirsch på mobil 28340672.

 

I forhold til drift af golfklubben anbefales det, at der ikke afvikles møder (fx bestyrelsesmøder og udvalgsmøder) med fysisk fremmøde. Alle møder bør udskydes eller afvikles online.