Men's Section 2018

Velkommen til den nye sæson i Give Golfklubs Men's Section. Klubben har til formål at kombinere golfsporten med godt kammeratligt og socialt samvær, for herigennem at fremme glæden ved at spille golf og give den enkelte mulighed for at udvikle sit spil.

Give Golfklubs Men’s Section optager spilleberettigede golfere af Give Golfklub, som er fyldt 21 år, og som har et handicap på højest 36,0.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Vedtægter 2018

Vedtægter

§ 1.  Navn og hjemsted:

Navnet er: Give Golfklubs Men’s Section. Klubben er en selvstændig klub hjemmehørende i Give Golfklub.

§ 2. Formål:

Give Golfklubs Men’s Section har til formål at kombinere golfsporten med godt kammeratskab og socialt samvær, samt øge den enkeltes kendskab til golfens regler og etikette.

§ 3. Medlemmer:

Give Golfklubs Men’s Section optager spilleberettigede golfere af Give Golfklub, som er fyldt 21 år, og som har  et handicap på højest 36,0.

Medlemmer optages hele sæsonen, hvis ovenstående betingelser er opfyldt.

§ 4. Gæster:

Medlemmer af Men’s Section kan invitere gæstespillere, hvis de er medlemmer af DGU, og er fyldt 21 år og har hcp på højest 36,0. Gæster spiller udenfor præmierække og betaler kun greenfee.

§ 5. Spilleform:

Klubbens ordinære spilledag er torsdag i sæsonen fra ca. 1. april til 1. oktober

Spilleformen fastlægges af matchledelsen på spilledagen. Der spilles efter DGU’s officielle slagspilsmatchregler.

Sæsonen igennem spilles om titlerne ”Bedste spiller” i A- rækken, B-rækken og oprykningsrækken samt ”Årets putter”.

Inden sæsonstart offentliggøres program med årets matcher, spilleregler og andre relevante oplysninger.

§ 6. Bestyrelse:

Den daglige ledelse udøves sæsonen igennem suverænt af bestyrelsen bestående af Captain og tre Adjudanter.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for fire år ad gangen. Første år i bestyrelsen er rangeringen 3. adjudant. Andet år i bestyrelsen er rangeringen 2. adjudant. Tredje år i bestyrelsen er rangeringen 1. adjudant, og fjerde år i bestyrelsen er rangeringen Captain.

Hvert år vælges et nyt bestyrelsesmedlem.

§ 7. Generalforsamling:

Give Golfklubs Men’s Section øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med sidste ordinære spilledag.

Dagsordenen skal indeholde:

  1. Valg af dirigent.
  2. Captains beretning.
  3. Aflæggelse af revideret regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt

Forslag til behandling fremsættes skriftligt og skal være Captain i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst halvdelen af klubbens medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det.

Til klubbens opløsning eller ændring af vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af fremmødte Men’s Sections medlemmer.

Ved Give Men’s Section ophør tilfalder eventuel formue Give Golfklub.

Bestyrelsen for Men’s Section i sæsonen 2018:

Captain

1. Adjudant 2. Adjudant

3. Adjudant

Karsten   Juhler Carsten Friis Pedersen Preben Hauge Kim Thorøe
21 23 20 55 40 82 19 58 28 27 97 68 61631305
       

 

MSstillinger

Bestyrelse Men´s Section

Karsten Juhler
Captain
Mobile: +45 21 23 20 55
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Carsten Friis Pedersen
1. adjudant
Mobile: 4082 1958
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Preben Hauge
2. adjudant
Mobile: 2827 9768
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kim Thorøe
3. adjudant
Mobile: 6163 1305
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Skriv til Men’ Section

Du kan skrive til os på vores mail-adresse: mens.section.give@gmail.com