Midlertidige lokale regler

Ophør af handicapregulering:

19.11.2018 er det ikke længere muligt at blive reguleret i handicap.

Lejeforbedring:

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

 • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
 • Størrelse af lempelsesområdet: Længden på et scorekort.
  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område.

Regel 16.1 gælder.

Traktorspor:

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, med spor fra traktorkørsel langs højre side af fairway på hul 3, 4, 7, 11, 15 og 16, venstre side af fairway på hul 5, 7, 8, 16, samt bag 9. green, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

 • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
 • Størrelse af lempelsesområdet: En køllelængde.
  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område.

Regel 16.1 gælder.