Midlertidige lokale regler

Lejeforbedring:

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

 • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
 • Størrelse af lempelsesområdet: Længden på et scorekort.
  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område.

Regel 16.1 gælder.

Traktorspor:

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, med spor fra traktorkørsel langs højre side af fairway på hul 8,må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

 • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
 • Størrelse af lempelsesområdet: En køllelængde.
  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område.

Regel 16.1 gælder.