Midlertidige lokale regler

Lejeforbedring:

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

  • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
  • Størrelse af lempelsesområdet: Længden på et scorekort.
    • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
    • Skal være i det generelle område.

Regel 16.1 gælder.

 


 

Opdateret: 19.05.20/lbn