Giverafferne

Denne lille folder bliver de nærmeste dage omdelt til samtlige 200 elever i 0.-3. Klasse på Ikærskolen.
Vi håber at rigtig mange får lyst til at blive Giveraf :-)

Giveraffer 2020