Referat fra Mandagsklubbens generalforsamling

Mandag den 11. november 2021

60 var mødt op til generalforsamlingen, som blev afholdt efter matchen.

 1: Valg af dirigent: Jens Vibjerg, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 2: Valg af referent: Jytte Duus Andersen

3: Formandens beretning: Børge Westergaard aflagde beretning om årets gang.

Det har været en svær tid med restriktionerne p. gr.af Coronaen.

7/12 måtte vi stadig kun samles 10 personer og skulle bære mundbind. Dog kunne der spilles golf under svære betingelser, men 6/1 2021 måtte vi lukke helt ned p. gr.af nye restriktioner.

Endelig den 8. marts kom 45 glade golfere tilbage på banen. Der blev spillet til vintergreen på grund af frost.

Det hele var dog lidt besværligt, med udlevering af scorekort og vinpræmier, men alt gik rigtigt godt takket være vore medlemmers gode indstilling.

Vi måtte helt frem til 10. maj før vi igen måtte komme i cafeen og få lidt mad og drikke, og så kun hvis man var vaccineret eller testet. Der mødte 68 spillere frem den dag. Og så var vi tilbage til gunstart.

Og endelig den 14. juni slap vi for mundbind, og vi kunne igen samles i cafeen efter matchen til hyggeligt samvær og præmieoverrækkelse. En dejlig dag vi havde ventet længe på, og dette kunne også ses på at der denne dag var 70 medlemmer der mødte op.

Så blev der også tid igen for vore udflugter. Vi har været afsted 3 gange.

  1. juni gik turen til Skærbæk Mølle hvor 53 medlemmer havde en dejlig dag på en lidt svær bane. Men vejret var fint og efter matchen var der lækkert smørrebrød.
  2. juli gik turen til Herning Golfklub. Det var en lidt våd fornøjelse men en lækker buffet afsluttende mad kaffe gjorde at det trods alt blev en god dag.
  3. udflugt gik til Stensballegaard Golfklub. 44 glade spillere gik ud – men humøret var knapt så højt da de kom ind med scorekortene. En svær bane som Mandagsklubben nok ikke prøver igen. Humøret steg dog lidt da maden kom på bordet. Lækker marineret svinekam med salat, kartofler og ikke mindst en super lækker sovs.

Vores årlige venskabsmatch mod Varde i september gik knap så godt. Vi var 47 medlemmer med og tabte desværre Jydepotten med 62 til Varde og sølle 47 til Give. Bedre held næste år når Varde kommer til Give. Men en dejlig dag med højt solskin.

Fra Mandagsklubben har vi indtil 1. nov. Været 2053 medlemmer på banen. Dette tal er selvfølgelig kun vores mandags matcher. Hvis vi bruger ca. 5 timer hver mandag giver det 10265 timer i alt. Så vi må da sige at vi får brugt banen. Dertil kommer selvfølgelig det medlemmerne spiller individuelt.

Vedr. cafeen har det været lidt op ad bakke for Mandagsklubbens vedkommende. Man kan ikke rigtig få økonomien til at hænge sammen. Og så mener bestyrelsen i Give Golfklub at man evt. kan lukke cafeen, om mandagen, fra næste år.

Vi i Mandagsklubbens bestyrelse vil gøre vores til at den vil holde åbent på en eller anden måde.

Derfor har vi en bøn til Mandagsklubbens medlemmer om at bakke op om cafeen og komme med nogle ideer til hvad I evt. kunne tænke jer der skulle være af mad muligheder.

Vi skal jo huske at det er samværet og hyggen efter matchen der er ligeså vigtig som golfen, i vores alder.

Selv om Kirsten og Gunnar står der mandag efter mandag så kan man godt blive lidt træt af at der kun er pølser på menuen. Men godt gået af Kirsten og Gunnar, og en stor tak til Dem fra Mandagsklubben.

2019 var ikke et godt regnskabsår for Mandagsklubben. Men det skulle der været rettet op på nu. Det vil Betty fortælle om lidt om senere.

For første gang i lang tid er der kommet forslag ind til Bestyrelsen. Det er rigtigt dejligt, jo flere jo bedre, så har bestyrelsen noget at arbejde med.

Vi vil også gerne høre om forslag til forskellige former for spil I evt. kunne ønske.

Nu må vi så se fremad og håbe på et rigtigt dejligt 2022 uden Corona.

Til sidst skal man jo takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde, og det gør jeg med største fornøjelse. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer. Alle passer deres arbejdsopgaver, så vi føler det kører godt.

Husk at bakke op om julefrokosten. Jeg har hørt det skulle blive rigtigt hyggeligt, og der går rygter om at Julemanden måske kommer forbi.

Tak for ordet.

4: Regnskabsaflæggelse: Betty Raabjerg fremlagde regnskabet som, til forskel fra sidste år, i år kan vise et pænt overskud.

5: Valg til bestyrelsen: På valg var Betty Raabjerg, Jytte Duus og Carsten Larsen. Alle modtog genvalg.

6: Valg af suppleanter: På valg var Eva Blach og H.P. Kristensen. Som begge blev valgt.

7: Valg af revisor: På valg var Gunnar Neve som modtog genvalg.

8: Kontingent: Uændret 150,00 kr.

9: Indkomne forslag: Der var forslag fra 3 medlemmer af Mandagsklubben. Forslagene omhandlede dels vores holdsammensætning om mandagen, golf for M/K om torsdagen, gunstart på fremmede baner samt herre B spillere fra tee 51. Carsten kommenterede alle forslag, som alle vil blive taget op igen og bearbejdet af bestyrelsen.

10: Eventuelt: Der blev her spurgt om det ikke var muligt at vi engang imellem – efter match – kunne få lidt regel gennemgang. Medlemmerne blev derfor opfordret til at stille evt. spørgsmål, hvis der er noget man er i tvivl om, efter matchen om mandagen.

Mandagsklubben overrakte en ”julekurv” til Kirsten og Gunnar Neve for deres store indsats og altid imødekommende hjælp til Mandagsklubben.

 Lone og Lissi fik hver et par flasker vin som tak for altid at være der med hjælp og vejledning.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand: Børge Westergaard

Kasserer:  Betty Raabjerg

Sekretær: Jytte Duus Andersen

Bestyrelsesmedlem og IT ansvarlig: Inger Lildholdt

Bestyrelsesmedlem og IT ansvarlig: Carsten Larsen

  1. Suppleant: Eva Blach
  2. Suppleant: H.P. Kristensen

Revisor: Gunnar Neve

PUV

Jytte Duus Andersen

Mandagsklubbens bestyrelse

Børge Westergaard
Formand
Mobile: 2844 2156
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Betty Raabjerg
Kasserer
Mobile: 2625 8239
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Jytte Duus
Sekretær
Mobile: 4079 5911
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Carsten Larsen
IT - ansvarlig
Mobile: 4010 1526
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Inger Lildholt
IT m.v.
Mobile: 4140 6382
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mandagsklubben – Forskellige regler.

Mødetid:
I sommersæsonen - officiel sommertid - er der gunstart kl. 9.00 - tilmelding på
www.golfbox.dk senest kl. 8.00 på spilledagen. Der sker automatisk handicapregulering.

I vintersæsonen - officiel vintertid - er der gunstart kl. 9.30 - tilmelding på www.golfbox.dk senest kl. 8.30 på spilledagen.  Der sker IKKE automatisk handicapregulering.

Aldersgrænser og kontingent:
Damer fra 50 år – Herrer fra 55 år.
Årskontingent er kr. 150 – betales senest 1. maj.
Normal matchfee er kr. 30 – ved spisning i Give kr. 125. På udflugter kr. 200 – incl. spisning.

Rækker:
Der spilles i to lige store rækker for både Damer og Herrer.
Det betyder, at grænserne mellem A- og B-rækkerne kan svinge lidt fra gang til gang – afhængig af deltagerantal.

Præmier:
Til mindst hver 5. individuelt i hver række.
Til ”nærmest flaget” på alle par 3 huller.
Ved særlige lejligheder er der holdspil – og ikke individuelle præmier eller automatisk HCP-regulering.

Mandagsklubben

Mandagsklubben byder velkommen til endnu en dejlig golfsæson 2022 i Give Golfklub.

Match hver mandag fra 28. marts (sommertid) med gunstart kl. 9.00.
Fra og med mandag den 31. oktober 2022 (vintertid) gunstart kl. 9.30.

Altid med tilmelding i www.golfbox.dk senest en time før spilletid (hvis ikke andet er oplyst).

Mandagsklubbens kalender 2021

Vedtægter/Regler 2020 

Referat generalforsamling 11 november 2019

Gode råd 

Nye Golf Regler pr. 1 januar 2019

Mandagsklub - generalforsamling


  • Generalforsamlingen afholdes den anden mandag i november.
  • Bestyrelsen består af 5 personer – 2 er på valg i lige år og 3 er på valg i ulige år.
  • Dagsorden skal indeholde følgende: Valg af dirgent, valg af referent, formandens beretning, regnskab, valg til bestyrelsen, valg af suppleanter, valg af revisor, indkomne forslag.