Plejeplan for greens

Henover vinteren oplevede vi i højere grad end tidligere problemer med specielt seks af vore greens. Baneudvalget havde derfor i marts måned besøg af banekonsulent Allan Brandt fra DGU med henblik på at få belyst problemerne samt få den optimale vejledning til behandling og vedligehold af greens.

Banekonsulenten gennemgik ved besøget vore greens sammen med greenkeeperne og baneudvalget - og der blev foretaget målinger og taget prøver i både overflade og dybde. Problemerne med de berørte greens har flere årsager. For det første, er det vigtigt med lys og luft, for at skabe sunde greens. Dette er allerede forsøgt afhjulpet ved udtynding af beplantningen omkring alle de greens, hvor det har været muligt.

For det andet kan der konstateres et omkring 3 cm tykt filtlag under overfladen, hvilket er langt mere, end de tilrådelige højst 0,5 cm. Det forholdsvis tykke filtlag bevirker, at græsset er ekstra sårbart overfor sygdom og skader, og kan have svært ved at vokse. Greens blev ligeledes målt for komprimering, men her var der heldigvis ingen problemer. Helt ned i 30 cm dybde er der rigtig fin gennemgang. Konklusionen på analysen er derfor, at med den rette pleje, kan vi få rettet op på problemerne henover sommeren.

Bestyrelsen, baneudvalget og greenkeeperne prioriterer indsatsen med at få optimale greens meget højt. Der er på baggrund af banekonsulentens anbefalinger blevet udarbejdet en omfattende arbejds- og vedligeholdelsesplan, og grenkeeperne har en stor og tidskrævende arbejdsopgave foran sig for at løse problemerne, specielt med det tykke filtlag.

Arbejdet vil omfatte dybdeluftning, hurtigprikning, optagning af propper og verikalskæring, samt hyppig topdressing. Alene til topdressing forventes i løbet af sæsonen tilført 160 ton sand. Derudover vil der ske eftersåning af greens hver fjerde uge, ligesom der vil blive tilført mere gødning, end tidligere. De mest berørte greens vil blive klippet med single-klipper (hånd-klipper), indtil de igen tåler belastningen fra tungere materiel.

Ovenstående projekt er tidskrævende, og alene den ekstra indsats med topdressing og luftningsprogram medfører et ekstra tidsforbrug på omkring 500 mandetimer. Greenkeeperne er derfor nødt til at prioritere arbejdet med greens højere på bekostning af andre opgaver, hvor der vil blive behov for hjælp af frivillige.

De mange plejetiltag kan naturligvis ikke gennemføres uden en vis gene for spillerne på banen. Greenkeeperne bestræber sig på at gennemføre arbejdet, så det generer mindst muligt, men vejret spiller også en afgørende rolle, så arbejdet må passes ind under hensyntagen til vejrforholdende. Bestyrelsen og baneudvalget håber på medlemmernes opbakning og forståelse - og vi ser frem til, at vi alle igen snart kan putte på super greens.

Baneudvalget

Aktivitetskalender

lør d. 01 apr 14:00 - 16:00
Par 3 banen optaget
søn d. 16 apr 09:00 -
ÅBNINGSTURNERING 2023

Bane Information:

Pr. 1. december SKAL der bruges måtter på fairway, og køretøjer i form af buggies og golfscootere er ikke længere er tilladt for gæster.

Medlemmer, som af fysiske grunde ikke kan gå 9 eller 18 huller, kan rette henvendelse til chefgreenkeeper Esben Kristensen, for derved at få mulighed for at køre rundt på banen, telefon 29704840.

Dette skal ses i lyset af de store ”slid” som det giver på banen.

Vintermåtterne findes i en kasse ved touch skærmen og prisen er kr. 75 som betales via MobilePay 211691
Baneudvalget gør alle golfspillere opmærksom på, at i tilfælde af rimfrost,  skal der spilles til vintergreen med øjeblikkelig virkning.

Afspæring med snore:

Pæle med snore på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer, gælder både snor og pæl, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

Kontorets åbningstider

Marts 2023:

Mandag - torsdag  kl. 10 - 14
Fredag kl. 10-12
Weekender og helligdage lukket

Fra 1. apeil 
Mandag kl. 8-14
Tirsdag kl. 10 - 14
Onsdag kl. 13-19
Torsdag kl. 10 - 14
Fredag lkl. 9-12
Weekender og helligdage lukket 

Henvendelse kan i øvrigt ske til Mette på mail: info@givegolfklub.dk eller telefon 7573 9401

Støt vores sponsorer ekstra meget i denne tid hvor alle virksomheder har det svært !

A. Boesenbæk Super Brugsen AagaardMaskinudlejning  Egtved Smedje
ToerringVVS web  Mokkaffe web  GiveService  MiddelfartSparekasse
 Schouw 002  Kældervin 2022  tojmand  Danbolig
 GiveVinduespolering  Vandel Undervognscenter  Give El  expert
 Danske Stenhuggerier  dsted Tømmer  PandoraKitchen  Nortec tilpasset
 Bildeko.dk tilpasset  Partner Revision  JM Malerfirma  EMR
       
Nortec tilpasset GiveIT VestjyskBank oksnacks
 dancake  Handelsbanken  Bjarne Madsen  FlemmingThisgaard
 Fællesantenne  HTH  FaryLochan tilpasset  Klinik la Vie
 GiveElementer  PK Auto  HK Olie  Mila
 AT biler  Pagaard El