Medlemskab

Seniormedlem 6.000 kr.

 - fuldtidsmedlemskab med DGU-kort
 - gratis træning ved Pro Karsten Kirsch
   eller trænerelev Kristian Jacobsen
 - fri adgang til 18-hullers banen              - fri adgang til pay & play-banen       
 - gratis brug af træningsbolde                - ½ greenfee for én gæst i egen bold

 - gratis greenfee for pay & play-gæster
 - 50% rabat på leje af golfbiler
 - adgang til fritspils- og rabataftaler.

Fleksmedlem 2.200 kr.
 - medlemskab med DGU-kort mrk. F
 - 2 gratis runder på 18-hullers banen
 - 50 kr. rabat på 18-hullers greenfee
 - gratis brug af træningsbolde
Yngling 2.400 kr.
 - medlemskab med DGU-kort indtil 25 år
 - gælder også studerende indtil 30 år 
 
Junior 1.000 kr.
 - medlemskab med DGU-kort indtil 18 år
Giveraffer 200 kr.
 - medlem uden DGU-kort indtil 8 år
Langdistance 2.000 kr.
 - Fuldtidsmedlem fra anden dansk klub
 - bopæl nærmest hjemmeklubben 
 
Prøvemedlem 500 kr.
 - praktisk og teoretisk golfuddannelse
 - fleksibelt forløb tilpasset behov og tid
 - gratis lån af golfudstyr i prøveperioden
 - fri adgang til pay & play-banen
 - gratis brug af træningsbolde
 - afsluttende prøve til golfkørekortet
 - begrænset adgang til 18-hullers banen
Pay & Play 600 kr.
 - medlemskab uden DGU-kort
 - fri adgang til pay & play-banen
 - fri træningsbolde fra boldautomat 
 
Introduktion 0 kr.
 - samme indhold som pay & play
 - gælder kun første år i klubben
Passiv 300 kr.
 - kun tidligere seniormedlemmer
 - medlemskab uden DGU-kort
 - fri adgang til pay & play-banen
 - gratis brug af træningsbolde

 

Medlemskab gælder for ét år ad gangen. Udmeldelse samt ændring fra Senior-medlemskab til anden medlemskategori skal ske skriftligt inden 1. oktober med virkning fra årsskiftet.

Kontingent opkræves for seniorer og ynglinge halvårligt pr. 1. januar og 1. juli, og for øvrige medlemskategorier årlige pr. 1. januar.

Voucher